“DAZIBAO !!!” is een onafhankelijke en participatieve krant die informatie verspreidt over Sint Gillis, met een focus op lokale middelen en knowhow, het buurtleven en het verenigingsleven.

 

Dewey is een Brusselse vereniging die ernaar streeft onafhankelijke informatie te bieden, gratis en op participatieve manier, over beperkte geografische gebieden (de Brusselse gemeenten). Haar doel is – via het maken en delen van lokale informatie – in de eerste plaats (1) het creëren van ontmoetingen en banden op lokaal vlak; en ten tweede (2) het tonen van de rijkdom en uitgebreidheid van lokale middelen en knowhow die vandaag niet gebruikt of verspild worden in een stad als Brussel (of het nu gaat om ambachtelijk werk, kunst, onderwijs, voeding, huisvesting, mobiliteit…).

Binnen de vereniging zetten we erop in dat het mogelijk is om de bewoners van een bepaalde buurt uit te nodigen om samen te beslissen wat over hun woonplaats gezegd dient te worden, en hen vervolgens aan te moedigen om samen informatie te produceren. We zijn vastbesloten dat deze informatie niet-commercieel en onpartijdig moet zijn: zij moet in essentie focuseren op lokale knowhow, lokale projecten, het buurtleven en het verenigingsleven.

Welke lijn ?

Enkele mensen hebben ons gevraagd naar de redactionele lijn van de krant. Ze kunnen deze krant onderbrengen bij initiatieven van lokale ontwikkeling zoals… de transitiesteden, de verdedigers van het recht op de stad, de stadslandbouwgroepen (zoals de stadsmoestuinen en Incredible Edible), de solidaire aankoopgroepen, de reparatiegroepen (Repair Café, Récup’ Art…), de groepen rond alternatieve financiering, de gemeenschappelijk wonen groepen, de zelfbouwgroepen en de lokale uitwisselingsgroepen (LETS).

 


CE SITE EST À TOUS / DEZE WEBSITE IS VAN IEDEREEN / THIS SITE BELONGS TO EVERYONE